Rezervare produse |
Solicită ofertă |
Formular comandă |
 
 
    HOME   DESPRE NOI   TEHNOLOGIE   PRODUSE   GALERIE FOTO   CONTACT   CATALOG   INFO    
 
 
 
Download  |  Condiţii de vânzare  |  Condiţii de rezervare  |     
Conditii de vanzare

CONDIŢII DE REZERVARE ON-LINE


1.        SINTEZA ETAPELOR DE ACHIZIŢIONARE ON-LINE:
                             REZERVARE >> COMANDĂ >> PROFORMĂ >> PLATĂ >> LIVRARE

2.        Prin operaţiunea de rezervare se începe procesul de achiziţie on-line a produselor Ecosysteme. Clientul achiziţionează marfa la preţul de ofertă, cu data de livrare din ofertă. Oferta este limitată ca stoc, în timp şi ca cantitate per client.

3.        După încheierea etapei de rezervare se generează o comandă (identificată printr-un cod) şi se trimite o factură proformă la adresa de email cu care s-a înregistrat în sistem cumpărătorul.

4.        Factura proformă se plăteşte integral în termen de 3 zile lucrătoare de la data lansării comenzii (inclusiv data la care s-a lansat comanda).

5.        Plata se poate face prin transfer bancar sau numerar la sediul vânzătorului din Timişoara - Calea Stan Vidrighin nr.16 A sau Arad - Calea Radnei nr.258.

6.        În cazul în care nu se achită în termenul stabilit de 3 zile lucrătore, comanda se anulează şi suma achitată se returneză. În acest caz cantitatea solicitată la preţul ofertat se repune la vânzare şi nu se garantează că cumpărătorul mai găseşte acelaşi produs la acel preţ.

7.        Rezervarea este supusă condiţiilor de vânzare prevăzute în etapa următoare de comandă.

8.        Rezervarea nu reprezintă confirmarea comenzii; marfa nu este rezervată clientului până la închiderea comenzii din partea clientului în etapele următoare; marfa este achiziţionată clientului numai după plata făcută în timp util.

9.        TIMP şi localitate de livrare: livrarea pentru vânzări on-line se consideră făcută NUMAI la sediul vânzătorului din Calea Stan Vidrighin nr.16 A în perioada definită în ofertă. Cumpărătorul nu poate schimba perioada de livrare. Numai dacă e specificat în ofertă, livrare poate fi făcută din partea vânzătorului cu modalitate şi costuri prevăzute în condiţiile generale de vânzare cuprinse în comandă. Livrare este supusă plata integral de marfa si condiţiile de vânzare.

10.      Marfa vândută nu se returnează.


CONDIŢII DE VÂNZARE ON-LINE


1.        Preţul de vânzare

1.1. Este cel care rezultă din preţul de rezervare produs.

1.2. Unitatea de măsură este "bucată". Cantitatea necesară pentru suprafaţă este nominală, cuprinde şi rosturile, şi poate varia în funcţie de model.

2.        Ambalaj

2.1. Produsele se livrează OBLIGATORIU ambalate pe paleţi, legaţi cu banda PVC şi/film. Se percepe o sumă de 10,00 lei (fară TVA), reprezentând contravaloarea unui palet.

2.2. Paleţii se pot returna la valoarea de 10,00 lei/buc (fară TVA), la sediul societăţii, dacă sunt în stare bună, într-o perioadă de 30 de zile de la data achiziţiei.

3.        Transport (numai dacă e specificat în scris în oferta on-line)

3.1. Serviciul de transport este cuprins în preţ pentru municipiul Timişoara şi Arad, în zonele de liberă trecere. Pentru alte destinaţii din afara municipiului Timişoara şi Arad, serviciul de transport este de 3,50 Lei /km (dus-întors) (fară TVA). Vă rugăm să solicitaţi informaţii pentru cunoaşterea ofertelor speciale de transport.

3.2. Prin serviciul de transport se înţelege transportul produselor de la vânzător la locul de livrare cerut de beneficiar la lansarea comenzi, respectiv la intrarea în şantier. Transportul se face numai dacă terenul este uscat, nu există risc de împotmolire; în această situaţie clientul este obligat să anunţe şoferul delegat care sună înainte de livrare. Dacă nu se anunţă şi camionul nu se poate descărca, şoferul are dreptul să refuze descărcarea şi se întoarce cu marfa la Ecosysteme, clientul urmând să plătească livrarea următoare.

3.3. Dacă clientul doreşte să schimbe locul de livrare menţionat pe comandă, este obligat să anunţe în scris vânzătorul cu 24 de ore înainte de ziua programată pentru livrare. În această situaţie, cu respectarea condiţiilor de vânzare, se va face o reprogramare iar clientul va plăti diferenţa de cost de transport, dacă este cazul. Vânzătorul va accepta modificarea cerută de cumpărător printr-o reprogramare a transportului, negarantând timpul prevăzut la art.2.6. Dacă notificarea se face în timpul transportului programat, vânzătorul va livra la locul stabilit în comandă.

3.4. Pentru zonele cu drumuri neaccesibile clientul are obligaţia de a declara acest lucru la lansarea comenzii, transportul nostru neputându-se efectua. În cazul în care nu declară, transportatorul are dreptul să refuze descărcarea şi se întoarce cu marfa la Ecosysteme.

3.5. Pentru zonele cu restricţii de tonaj, sau în situaţia în care descărcarea blochează traficul, clientul are obligaţia de a obţine autorizaţiile necesare la livrare conform legii.

3.6. Livrările se vor onora numai dacă sunt prevăzute şi conform termenelor de livrare stabilite în oferta on line.

4.        Descărcare (numai dacă e specificat în scris în oferta on line)

4.1. Serviciul de descărcat cu hiab este gratuit în municipiul Timişoara. Pentru alte destinaţii din afara municipiului Timişoara, tarifele pentru acest serviciu per client/cursă sunt: 16,00 Lei/palet (fară TVA) până la 4 paleţi, 13,00 Lei/palet (fară TVA) de la 5 la 8 paleţi, 10,00 Lei/palet (fară TVA) de la 9 la 14 paleţi. Vă rugăm să solicitaţi informaţii pentru cunoaşterea ofertelor speciale de descărcare cu hiab.

4.2. Prin serviciul de descărcare cu hiab se înţelege aşezarea paleţilor la sol, pe o suprafaţă plană, lângă un drum accesibil (fără gropi, fără să întâmpine obstacole naturale sau artificiale), iar în spaţiul unde urmează a fi descărcate produsele achiziţionate se pot face manevre cu macaraua (fără să întâmpine obstacole naturale sau artificiale, cabluri de curent, telefon, etc.) şi cu autovehiculul de transport.

4.3. La înregistrarea comenzii on-line persona de contact înregistrată este persoana, care se legitimează cu acte de identitate valide pentru a recepţiona marfa. La recepţie persona de contact este OBLIGATă să semneze complet, corect şi citeţ toate actele fiscale însoţitoare ale mărfii. Nerespectarea acestei clauze dă dreptul delegatului din partea vânzătorului (şoferului) de a ridica marfa şi de a o aduce înapoi la sediul vânzătorului, clientul urmând să plătească pentru livrarea următoare.

4.4. Dacă clientul schimbă persoana delegată să recepţioneze marfa, el este obligat să anunţe în scris vânzătorul. În cazul în care nu se respectă acest lucru, şoferul are obligaţia să se întoarcă la sediul vânzătorului, clientul urmând să plătească livrarea următoare.

4.5. Este necesară delegarea obligatorie a unei persoană din partea clientului care să asiste şoferul la descărcat şi să supravegheze operaţiunile de descărcare.

4.6. Pentru o livrare de până la 6 paleţi/cursă este inclusă o singură descărcare. Dacă se doreşte o descărcare suplimentară, tariful de descărcare este de 30,00 lei/descărcare (fară TVA).

4.7. Pentru o livrare de peste 6 paleţi/cursă sunt incluse două descărcări. Dacă se doreşte o descărcare suplimentară, tariful de descărcare este de 30,00 lei/descărcare (fară TVA).

4.8. Timpi maximi de descărcare sunt:

1-6 paleţi

20,00 minute

6-14 paleţi

30,00 minute

Dacă se depăşeşte timpul de descărcare, preţul pentru fiecare 20 minute suplimentare la descărcare este de 30,00 lei (fară TVA) (se calculează tranşe de câte 20 minute).

5.        Altele

5.1. Serviciile de transport şi de descărcare cu hiab dacă sunt prevăzute sunt oferite împreună şi nu pot fi separate.

5.2. Pentru a preîntâmpina probleme contabile, de cesiune, costuri de transport şi integritate a produselor, marfa livrată nu se returnează.

5.3. Plata facturilor se poate face cu numerar sau cu Ordin de Plată cu respectarea condiţiile din ofertă. În cazul în care nu se achită în termenul stabilit de 3 zile lucrătore, comanda se anulează şi suma achitată se returneză. În acest caz cantitatea solicitată la preţul ofertat se repune la vânzare şi nu se garantează că cumpărătorul mai găseşte acelaşi produs la la acelaşi preţ.

5.4. Diferitele nuanţe din ambalaj sau se datorează unui fenomen natural şi necontrolabil legat de umezeala nisipului şi nuanţa cimentului din amestec, ceea ce nu este considerat un defect de fabricaţie. Beneficiarul luând la cunoştinţă de această posibilitate este obligat să constate la livrare nuanţa produselor, înainte de semnarea documentelor de predare primire. În acelaşi timp este obligat să monitorizeze echipa de montaj, şi se recomandă ca la punerea în operă să se preia intercalat de pe minim 3 paleţi, pentru a se garanta o uniformitate cromatică.

5.5. Efluorescenţa (o substanţă albă cristalină, carbonatul de calciu) pe suprafaţa exterioară a produselor se datorează unui fenomen natural ce se realizează în prezenţa agenţilor atmosferici şi nu constituie defect de fabricaţie.

5.6. Diferenţele de dimensiuni (înălţime) dacă se respectă standardele de calitate în vigoare nu produc defecţiuni de fabricaţie.

5.7. Vânzătorul nu este responsabil pentru punerea în operă necorespunzătoare a produselor vândute.

SC Ecosysteme şi rezervă dreptul de a aduce modificări la prezenta fişă fără notificare prealabilă.
Orice modificare ulterioară o anulează pe cea precedentă.


 
 
      PARTENERI: Unicargo SRL | Telcomest SRL | 13AAAS Construct SRL | Group DCM SRL | Drumuri Municipale Timişoara |
 
© 2009-2013 Ecosysteme SRL Timişoara. Toate drepturile rezervate.

tags: elemente si sisteme din beton vibropresat, pavele, pavaj, pavaje (onda, papillon, grano, pavone, doppioti, mattone, tavella, traforato, dado, sestino, lastra, quadrotto), planseu modular, grinda prefabricata, bordura, borduri, cordolo, elemente de colectare a apei, camine vizitare, rigola, rigole, rigola de sant, rigola de taluz, embrice, boltar, boltari, cassero, ecogard, gard, garduri, gard rezidential, gard industrial, gard modular, losanga, rombo, zid, zidarie, ziduri, elemente speciale beton

 Home
 Despre noi
    De 10 ani în România
    Valori şi principii
    Fabrica Ecosysteme
    Procesele de producţie
 Tehnologie
    Beton vibropresat
    Mono şi dublu strat
    Prelucrări ulterioare
    Materii prime
    Controale ale produselor
 Produse
 Galerie foto
 Contact
Website by BinSoft&Hard